Regeringsunderlaget – en besvikelse för funktionshinderperspektivet

När partiledarna Ulf Kristersson (M), Ebba Busch Thor (KD), Johan Pehrson (L) och Jimmie Åkesson (SD) idag presenterade sitt regeringsunderlag under en presskonferens efterlämnar de en stor besvikelse och oro. Flera av de medverkande partierna har varit framåt och tydligt lyft funktionshinderperspektivet i olika frågor i riksdagen och i uttalanden. I Tidöavtalet finns en mening om personlig assistans, då om statligt huvudmannaskap. Men det enda som står är att frågan är under utredning och att åtgärder för statligt huvudmannaskap ska övervägas. Ingenting övrigt om hur LSS ska utvecklas, inte heller om tillgänglighet eller likvärdig skola för unga med funktionsnedsättning. Partiledarna berörde inte alls funktionshinderperspektivet under presskonferensen. Funktionshinderperspektiven berör oerhört många personer när det kommer till livsvillkor och möjligheter. Individers förutsättningar och stöd till anhöriga är så viktigt. 

Väljare har röstat på M, SD, L och KD och trott på deras ord om funktionshinderspolitiken. Att frågorna nu inte nämns alls som prioriterade är en besvikelse. Den regering som snart presenteras behöver vara tydliga med sina ambitioner kring att lyfta funktionshinderpolitiken och hålla de löften som utlovades under valrörelsen.

Men detta ger också större kraft och energi för Unga Rörelsehindrade att berätta våra perspektiv och sätta press på kommande regering. Vi fortsätter att jobba för våra rättigheter och möjligheter, detta gör vi enskild och tillsammans med många andra organisationer. Var med oss i den kraft som vi gemensamt gör för att regeringen alltid ska höra våra röster.

Oscar Sjökvist, förbundsordförande

Nora Eklöv, generalsekreterare