Arvsfonden stöder projekt om assistans i tider av kris

Covid-19 och assistans. Förbundet Unga Rörelsehindrade är en av de medsökande till Intressegruppen för assistansberättigades (IfA) viktiga projekt Krisstöd. Därför är det mycket positivt att Allmänna arvsfonden nu har gett det ekonomiska stöd vi ansökt om och därmed klartecken att dra igång!

Logotyp: Med stöd från Allmänna arvsfonden

Du kan läsa mer hos IfA och hos Allmänna arvsfonden. Mer information kommer när projektet väl är igång.

Har du frågor? Mejla Lilly Key på IfA på lilly@intressegruppen.info eller undertecknad.

Björn Häll Kellerman
Tf förbundsordförande
bjorn.hk@ungarorelsehindrade.se