EU-kollen; Malin Björk

Malin Björk är Vänsterpartiets toppkandidat till Europaparlamentet. Hon har sedan 2009 jobbat som politisk rådgivare Europeiska Förenade Vänstern. Innan dess har hon ett långt gående engagemang inom kvinnorörelsen. Som europaparlamentariker vill hon driva en ambitiös klimatpolitik, stärka kvinnors rättigheter samt arbetsrätten. Så här ser hon på frågor angående tillgänglighet, rörlighet och dödshjälp. 

 

Anser du att EU behöver ett tillgänglighetsdirektiv? Om ja, finns det några områden som inte bör omfattas av direktivet? Ska kraven i förslaget till direktiv vara bindande eller bygga på frivillighet?

 

–  Frågan om tillgänglighet är en mänsklig rättighetsfråga och vi vill se en progressiv tillgänglighetslagstiftning i Sverige som är baserad på mänskliga rättigheter. Med den som utgångspunkt, med höga krav kan vi få till stånd både bra internationell och europeisk politik på detta område. Därför arbetar vi i Sverige för en stark lagstiftning – och det gör vi i denna fråga även med ett EU-perspektiv.

 

Är du beredd att arbeta för större rörlighet inom EU för personer med nedsatt rörelseförmåga som skulle innebära rätt att ta med sin personlig assistans eller annan ersättning från socialförsäkringssystemet vid erbjudande om arbete eller studier i annat EU-land?

 

– För närvarande kan man vistas i ett annat land inom EU/EES och behålla assistansersättningen under ett år. Återigen, miniminivåer i EU tenderar till att bli standard och därför är det viktigt för oss att ha så mycket information om förslaget som möjligt innan vi tar ställning. 

 

Under de senaste åren har det varit ett par uppmärksammade fall kring dödshjälp. Anser du att frågan om dödshjälp ska regleras på EU-nivå eller vara en nationell fråga? Hur är din syn när det gäller dödshjälp?

 

– Dödshjälp eller inte är självklart frågor som det är upp till varje enskilt land att lagstifta om. Inte minst utifrån att det är en fråga som kräver breda diskussioner och ett brett folkligt stöd.

 

 

Malin-Bjork-Foto-Kalle-Larsson

Vänsterpartiets toppkandidat till EU-valet, Malin Björk. Foto: Kalle Larsson

 

Se även

EU-kollen; Isabella Lövin

EU-kollen; Marit Paulsen