Tillgänglighet är ytterst en demokratifråga. Utan ramp, låga trösklar eller hiss så kan unga med funktionsskillnader inte plugga, ta sig runt kontoret eller gå och rösta. En tillgänglig och användbar miljö är en förutsättning för att alla ska kunna ta del och bidra till samhällets olika delar.

Rörelsefrihet är en rättighet och ofta är dessa hinder enkelt och billigt att fixa. Därför stöttar och tipsar Unga Rörelsehindrade arbetsgivare, kommuner och politisk förtroendevalda hur de kan arbeta för att garantera tillgängligheten i samhället.

Kontakta vårt nätverk för tillgänglighet om du vill ha hjälp eller tips.

Kort om

  • När Skolverket 2008 granskade den fysiska tillgängligheten bedömde de att nästan hälften av skolorna skulle behöva göra omfattande förändringar för att bli tillgängliga för personer som använder rullstol.
  • Inte ens hälften av kommunerna ställer krav på tillgänglighet i lokaler vid upphandling av verksamheter.
  • 15 % av kommunerna genomför inte tillsyn av tillgänglighet enligt PBL.