Tillgänglighet är ytterst en demokratifråga. När tillgängligheten brister, då stänger vi ute en stor grupp människor och demokratin brister. Det vill Unga Rörelsehindrade motverka.

Varje år gör Myndigheten för Delaktighet en rapport som följer upp hur Sverige arbetar med tillgänglighet. Vi kan säga att Sverige inte riktigt är där än. Du kan läsa om det i ”Hur är läget 2015?”.

Grejen med tillgänglighet är det också lönar sig. Det kan du läsa hos Svensk Handel och i ”Jodå, tillgänglighet lönar sig”.