Nätverket för tillgänglighet

Vi sänker trösklar

Vi sänker trösklar, bokstavligen. Så fort tillgängligheten brister så brister demokratin. Låga trösklar, ramper och hissar är viktiga delar för att vi med funktionsnedsättning ska kunna plugga, ta oss in på kontoret eller vallokalen. 

Genom tillgänglighetsguider och aktivism sänker vi hindren i samhället. Vår senaste kampanj gjorde att ”bristande tillgänglighet” nu räknas som en diskrimineringsgrund i svensk lag.

Vill du gå med? Kontakta mig på Caroline.goteborg(at)ungarorelsehindrade.se.

Caroline Eriksson

Kampanjledare