Vårt perspektiv ska genomsyra allt arbete inom funktionshinderspolitiken. Barn och unga med funktionsnedsättning möter andra hinder i samhället än vuxna.

Vi befinner oss också i andra miljöer, till exempel i skolan. Därför har Myndigheten för delaktighet (MFD) ett särskilt fokus på de hinder och de miljöer som barn och unga möter.

  • För barn och unga med funktionsnedsättning är risken att utsättas för våld i hemmet dubbelt så stor som för övriga barn.
  • Bland unga med funktionsnedsättning har 65 procent någon gång varit arbetslösa jämfört med 49 procent bland övriga.
  • Bland unga med funktionsnedsättning är 21 procent ganska eller mycket missnöjda med sin skolsituation. Bland övriga är andelen 8 procent.

Du kan läsa mer om de utmaningar som finns i MFDs rapport ”hur är läget?” och i ”Fokus 12” från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor.