Foto: Carina Hillbur

Vi sänker trösklar. Utan personlig assistans stängs vi ute från samhället. Vi kan inte plugga, jobba, flytta hemifrån eller engagera oss politiskt. Och det är allt fler unga som förlorar sin assistans. När samhället skär ned på den personliga assistansen drabbar det barn och unga med funktionsnedsättning över hela landet.

Vi tycker att personlig assistans är en rättighet och en förutsättning för att bryta utanförskap och isolering, det är därför som vi demonstrerar, sittstrejkar och skriver debattartiklar.

Vill du arrangera ett event kring assistans eller har du tips på vad vi kan göra? Kontakta oss på kansliet@ungarorelsehindrade.se.