Björn

Vi sänker trösklar. Det gör vi tillsammans med Nätverket Unga för tillgänglighet – Nuft. Vårt nätverk är ett samarbete med flera ungdomsorganisationer inom funkisrörelsen. Vi sitter med i olika utredningar, referensgrupper och råd till regeringen och myndigheter. Vårt mål är att påverka Sverige i en riktning där alla kan vara fullt delaktiga.

Har du frågor om vårt arbete? Kontakta mig på bjorn.hk@ungarorelsehindrade.se

 

Björn Häll Kellerman

Förbundsordförande