Välkomna besked om den personliga assistansen – men det viktigaste dröjer

LSS. Vid en presskonferens på torsdagen (16 sep.) bekräftade socialminister Lena Hallengren (S) löftet som statsminister Stefan Löfven (S) nämnde i sin regeringsförklaring tidigare i veckan: den personliga assistansen ska stärkas! Förbundsordförande Björn Häll Kellerman kommenterar.

Med bara veckor kvar till dess att remisstiden för utredningen Stärkt rätt till personlig assistans – Ökad rättssäkerhet för barn, fler grundläggande behov och tryggare sjukvårdande insatser (SOU 2021:37) löper ut den 1 oktober lämnade regeringen, med socialminister Lena Hallengren i spetsen, i morse beskedet att Fredrik Malmbergs utredning kommer att genomföras – som det verkar i sin helhet. Beskedet kommer efter det att de remissinstanser som redan nu har lämnat in sina svar är övervägande positiva, enligt Hallengren som intervjuats av Heja Olika (HO).

Förslaget innebär att ungefär 2 000 personer ytterligare – varav 800 barn – får rätt till personlig assistans, att rätten till assistans stärks för de behov som tidigare rymdes i det femte grundläggande behovet ”särskild kunskap”, att det starkt kritiserade ”föräldraansvaret” smalnas av så att barn lättare kommer att kunna beviljas assistans och att den som behöver sjukvårdande insatser ska kunna behålla sin assistans. Om detta blir verklighet vet vi inte ännu. En proposition (ett regeringsförslag) väntas kunna läggas fram för riksdagen redan nästa år, valåret 2022, dock i så pass god tid att den ska slippa bli en valfråga. Den som lever får se … Röstas propositionen igenom träder de nya reglerna i verket den 1 januari 2023 – långt fram i tiden kan tyckas men relativt kort sett ur lagstiftningsperspektiv.

Det hela bygger dock på att S–MP-regeringens budget, där förslaget föreslås finansieras, går igenom riksdagen senare i höst, något som hänger på förhandlingar med Vänsterpartiet och Centern. Dessutom är det inte helt klart att regeringen får sitta kvar – eller rättare sagt (åter)tillträda – efter att Stefan Löfvens regering avgår i samband med att Socialdemokraterna väljer hans efterträdare på partiledarposten i början av november. Vi har alltså en på alla vis spännande höst framför oss!

Så långt de goda nyheterna (om allt går som tänkt). LSS-debattens stora stötesten, frågan om huruvida huvudmannaskapet ska vara fortsatt delat, bli enbart statligt eller trots allt motstånd överföras helt till kommunerna, får dock inget svar av den ansvariga ministern. Till HO säger hon att den efterfrågade utredningen ”(…) har jag inget besked om idag, så den kommer jag inte att svara på frågor om, men vi jobbar på”, vilket är ett ledsamt besked med tanke på hur viktig frågan är för den fortsatta utvecklingen av LSS och assistansen.

Assistansexperten Anna Barsk Holmbom säger i en kommentar till HO att hon höjer ögonbrynen av ”det som inte sades under presskonferensen. Assistansersättningens storlek nämndes inte varför vi får befara en återgång till de blygsamma 5 kronor per timme som varit tidigare år. Utredningen om att förstatliga assistansen nämndes inte heller. Har den fallna januariöverenskommelsen lett till att den utredningen inte blir av?”.

Detta är frågor som alla som berörs ivrigt och ängsligt väntar på fler svar kring än Hallengrens undvikande ord ovan. Om inte schablonen ökas snart kommer vi att fortsätta se små anordnare som får svårt att klara sig och löner till assistenter som inte kan höjas tillräckligt för att få in mer folk i yrket – och som dessutom kan vara kvar länge och känna sig ekonomiskt trygga, två konsekvenser som kommer att märkas tydligast för de – oss – som lever fria liv tack vare assistansen. Detsamma gäller förstatligandet, processen som förhalas år efter år trots en överväldigande enighet inom både politiken och funktionsrättsrörelsen om att det är den rätta vägen att gå (och rulla). Ingen är trygg förrän alla är trygga!

Förbundet Unga Rörelsehindrade kommer nu att se över de remissvar som andra parter i rörelsen kommer att skicka in och i sitt eget svar ta ställning till vilka synpunkter som förbundet kan ställa sig bakom.

Kampen för en bättre och tryggare personlig assistans fick en behövlig energikick i och med dagens besked (inklusive det om att stärka den ekonomiska situationen för personer med sjuk- och aktivitetsersättning). Nu fortsätter den, över budgetförhandlingar, -omröstningar och talmansrundor, fram till nästa års val och regeringsbildning – var så säkra!

Björn Häll Kellerman
Tillförordnad förbundsordförande
bjorn.hk@ungarorelsehindrade.se

Vill du gå med i vår kamp? Är du född 1990 eller senare? Klicka här och bli medlem nu! Som ny medlem, registrerad och betald senast den 31 december 2021, får du medlemskapet 2022 på köpet!