Välkommen till 20-talet med Unga Rörelsehindrade!

Vid förbundskongressen i november 2019 fattades beslut om att avgiften för att bli och fortsatt vara medlem i Unga Rörelsehindrade ska förändras fr.o.m. den 1 januari 2020

Förändringarna är följande

  • Att bli medlem i Förbundet Unga Rörelsehindrade är inte längre gratis första året. Beslut om undantag, t.ex. i slutet av året, kan förekomma.
  • Medlemsavgiften höjs till en självvald avgift om 100, 150, 200 eller 250 kronor per år.

Gå in här så blir du med i gänget redan idag!

Välkommen!