Likvärdig skolgång är en grundläggande rättighet. Men om lagen för fullvärdig skolgång ska gälla behöver vi se till att alla faktiskt får samma möjligheter i skolan.

Idag får inte elever med nedsatt rörelseförmåga en likvärdig utbildning. Sverige efterlever därmed inte vad vi själva bestämt – att skolan ska vara likvärdig för alla. Sverige bryter därmed mot FN:s barnkonvention, som nu är på väg att bli en del av svensk lagstiftning, men också mot skollagen. Det visar flera granskningar.

Förbundet Unga Rörelsehindrade tycker att…

onödiga särlösningar inom skolan aldrig ska accepteras och att elever med nedsatt rörelseförmåga ska ha samma tillgång till undervisning som andra elever

val av skola aldrig får begränsas på grund av en persons nedsatta rörelseförmåga

Dessa krav gäller inte enbart de ordinarie lektionerna utan i allra högsta grad även friluftsdagar och perioderna mellan lektionerna. Elever ska aldrig fråntas ett ämne på grund av att lärare misslyckats med att göra lektioner inkluderande för alla.

den särlösning som riksgymnasierna innebär bör avskaffas då denna inte motsvarar en traditionell gymnasieutbildning.