Idag har många unga med omfattande rörelsehinder varken arbete eller meningsfull sysselsättning. Sveriges kommuner gör för lite eller ingenting alls. 

Antalet unga med nedsatt rörelseförmåga växer hos Arbetsförmedlingen. De har fördubblats sen 1990-talet. I takt med att allt fler unga blir fast i aktivitetsbidrag växer utanförskapet i Sverige. Unga med nedsatt rörelseförmåga möts av fördomar och av bristande tillgänglighet på arbetsmarknaden. Det är idag oansvarigt och ekonomiskt ohållbart att låta en stor grupp unga stängas ute från arbetsmarknaden.

  • En handlingsplan per kommun.
    Varje kommun måste ha en handlingsplan för att ge unga med nedsatt rörelseförmåga arbete eller annan meningsfull sysselsättning.