Uttalande: Kommuner bygger barnboenden p.g.a. indragningar i assistansen

Idag, den 27 augusti, avslöjar SVT Nyheter det som vi befarat länge; kommuner bygger barnboenden och barn tvingas att flytta ifrån sina familjer på grund av indragen personlig assistans.

När åtstramningarna av assistansen började november 2015, skedde det utan någon plan för hur de som nekades assistans skulle få sina behov tillgodosedda. Familjer med barn med funktionsnedsättning och vuxna personer som tidigare haft personlig assistans genom Försäkringskassan blev tillsagda att vända sig till kommunen men kommunerna har inte tillräckliga resurser. Många har hamnat och hamnar än idag mellan stolarna.

Problemet är att man inte inser att behoven finns kvar, trots att man drar ned på stöden. Personer som har blivit av med stöd genomlever vardagen som i en mardröm, tillsammans med anhöriga som förgäves försöker räcka till. För barn, unga och vuxna som lever med stora behov av assistans räcker hemtjänst eller ledsagning inte till, man tvingas istället till att flytta till ett boende när orken inte finns kvar hos de anhöriga.

LSS och SoL bygger båda på frivillighet, men hur frivilligt blir det när du nekas alla insatser? Till slut har de insatser du får varken träffsäkerhet för dina behov eller rätt anpassning för dig. Det blir ett minimum i levnadsvillkor där din självbestämmanderätt inte tas hänsyn till.

Förbundet Unga Rörelsehindrade kräver nu akuta åtgärder för att stoppa denna splittring av familjer. Sverige med dess myndigheter och kommuner har skrivit under FN:s barnkonvention samt konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och det här är inte att följa rättigheterna enligt konventionerna. Rättigheterna måste säkras för varje medborgare, gammal som ung.

Vi kräver att regeringen och kommunpolitiker handlar omedelbart för att stoppa denna katastrofala utveckling. Försäkringskassan måste återta sitt ansvar. Varje barn ska ha rätt att växa upp tillsammans med sina föräldrar och sin familj och varje människa ska ha rätt till att välja hur och var hen vill bo. Varje barn, varje människa ska ha rätt till sin egen identitet och frihet. Vi kräver att barnens bästa alltid ska hamna i det främsta rummet.

 

Björn Häll Kellerman
Förbundsordförande

Nora Eklöv
Generalsekreterare

 

Stöd vår kamp – bli medlem!