Uttalande: Äta och egenvård är nu grundläggande behov


Björn Häll Kellerman, förbundsordförande Foto: Linnea Bengtsson

Idag, den 13 april, nåddes vi av nyheten att Högsta förvaltningsdomstolen (HFD), i ett mål om rätt till personlig assistans enligt LSS, bedömer att egenvård och sondmatning ska anses vara grundläggande behov. Det är en stor seger och en fråga som funktionshinderrörelsen har stridit hårt för och uppmärksammat stort.

– Det är inte klokt att egenvård och rätten att äta på det sätt man behöver inte har bedömts vara grundläggande behov redan tidigare, så det är naturligtvis en stor lättnad att HFD nu har fattat ett beslut som står fast och inte kan överklagas. Nu hoppas vi att LSS-utredningen under Gunilla Malmborg kommer fram till samma slutsats i sina förslag, säger Björn Häll Kellerman, förbundsordförande för Förbundet Unga Rörelsehindrade.

– Malmborg har tidigare signalerat att hon önskar sig mer tid för utredningen, vilket dagens dom i HFD kan leda till att hon får. Min och förbundets förhoppning är ju dock fortfarande att regeringen också ska backa från sin nuvarande linje och ge utredningen de tilläggsdirektiv vi i rörelsen så länge har krävt.