Torsdagsaktionen närmar sig två år

I torsdags hade det gått 1063 dagar sedan remisstiden för Bortom fagert tal gick ut 19
november 2010, alltså snart tre år.

Den
1 december kommer Torsdagsaktionen ha pågått i två år – vi startade ju när regeringen haft ett år på sig att bereda utifrån yttrandena som inkommit. Sedan DHR inledde
aktionen och de första tre månaderna bedrev den ensam har successivt allt fler
organisationer tillkommit och vi är nu 21 avsändare. Senast, för två veckor
sedan, anslöt Unga allergiker och Sveriges antidiskrimineringsbyråer – de
senare den första organisation av de som anslutit sig som inte tillhör
funktionshinderrörelsen – viktigt och kul!

Vi
har funnits på plats inför alla regeringssammanträden under dessa snart två år.
Torsdagsaktionen har genomförts i Visby under Almedalsveckan eftersom
regeringen då förlagt sitt sammanträde dit. I slutet av maj genomfördes
Torsdagsaktionen XL som en stor manifestation med över 300 personer på plats.
Den 15 augusti inföll 1000 dagar på en torsdag och uppmärksammades med en
svartklädd manifestation, med ryggarna mot Rosenbad.

I
sakfrågan kan två politiska händelser noteras under dessa snart två år.

I juni 2012 antog riksdagen ett så kallat tillkännagivande där man uppmanade
regeringen att skyndsamt återkomma i frågan.

I september 2013 tillkännagav regeringen att man nu har för avsikt att
återkomma till riksdagen med ett lagförslag, till dess har det hela tiden hetat
att man bereder frågan.

Ansvarig
minister Erik Ullenhag uttryckte att detta är att se som en delseger för
Torsdagsaktionen.

Jag
tror på metoden med droppen som urholkar stenen, med vår uthållighet tydliggör
vi hur viktig vi anser frågan vara. En positiv bieffekt har också varit att så
många organisationer samlats kring en fråga och ett agerande. 


Jag hoppas ett besked kommer snart, men tyvärr ser det ut att bli ytterligare
en vinter utanför Rosenbad.