Tillgänglighet lönar sig – vi har räknat på det!

I dag höll svenska funktionshindersrörelsen genom Handikappförbunden och Lika Unika en presskonferens i Almedalen om samhällsvinsterna med en förstärkt diskrimineringslag, som skulle öka kraven på att åtgärda oskäliga brister i tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.