Tea – Ny Förbundskassör

 

Tea Sköld

Den 12 oktober hade vi Förbundsmöte. Ett av de viktigaste uppgifterna som Förbundsmötet har är att välja Förbundsstyrelse som ska leda organisationen under de kommande 2 åren.

Till ny Förbundskassör valdes sociologistudenten samt politiskt aktiva Tea Sköld som är 23 år gammal och bor i Kista. Tea säger själv att hon alltid har varit politiskt intresserad och kastar mer än gärna sten. Då jag inte varit lika radikal har jag engagerat mig i en tjejjour, hjälpt till vid läxläsning, skrivit insändare bland mycket annat. Anledningen till att hon valde att kandidera till Förbundsstyrelsen förklarar hon är för att en aktiv och stark funktionshinderrörelse är väsentlig och Unga Rörelsehindrade synliggör de problem som än idag utesluter människor från ett värdigt liv.

Läs mer om Tea och kontakta henne>>