Centre for Disability Studies: Sverige bryter mot FN-konventionen

Sverige bryter mot FN-konventionen, det hävdar Centre for Disability Studies. Anledningen som ges är utvecklingen för personlig assistans. 

Sverige har varit ett föregångsland och har även inspirerat många andra länder, skriver artikelförfattarna. Men sen 2008 har däremot alltfler förlorat sin assistansersättning och allt färre har beviljats assistans för första gången.

Artikelförfattarna konstaterar utifrån den oroande utvecklingen att Sverige bryter mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning eftersom det inte får ske försämringar av de rättigheter som redan uppnåtts.

Försämringarna sägs enligt artikeln bero på att tolkningen av grundläggande behov har svängt från en social till en medicinsk tolkning och kriterierna för att få personlig assistans numera bestäms i domstolar. Tidningen Assistanskoll har tidigare uppmärksammats samma sak i intervjuer med både Thomas Hammarberg och Ciara Brennan på University of Iceland.