Sexualundervisning är funktionshinderpolitik

Har idag lämnat de mer typiskt funktionshinderpolitiska seminarierna tolkat och gått på lite annat för att bygga en bredare kunskap. De jag har valt att närvara på är RFSUs seminarium om först sexualundervisning och sedan aborträtten i Europa och högerextremismens syn på det typ.

Jag vill dock påstå att det i detta går att få in mycket fuktionshinderpolitik. Jag avser att med denna nyförvärvade kunskap ha det som grund i framtida politiska analyser, och förmodligen få in det än mer i förbundet på olika sätt, då vi inte är proffs än men har förutsättningar att bli.

För även vi med funktionshinder har en sexualitet och samma rätt som alla andra till den, något som ofta missas.