Obama vs Reinfeldt/Löfvén

Så här när Presidenten är i stan, uppföljningen av den svenska funktionshinderpolitiken avhandlats på Handisamkonferens och vi vid veckans Torsdagsaktion räknar till 1022 dagar sedan remisstiden för Bortom fagert tal gick ut –

tycker jag det passar att visa denna filmsekvens där USAs president talade till det amerikanska folket i samband med ADAs* 20 årsjubileum för tre år sedan.

Jag ser https://www.youtube.com/watch?v=PZ7ZGXNYNlk och hoppas vi någon gång även i Sverige kommer få uppleva samma sak. Dels lagstiftning som fastslår rättigheten att kunna ta del av samhället och ger möjlighet att få sin sak prövad när denna rätt nekas. Dels en statsminister som är stolt över ett sådant ställningstagande och som genom sitt agerande och sina tal synliggör alla människor och allas lika värde.

Jag tror att det kommer bli så, någon gång. Frågan är hur lång tid det tar och om statsministern kommer heta Reinfeldt, Löfvén eller något helt annat?!

* ADA står för Americans with Disabilities Act – den amerikanska lagstiftningen från 1990 som fastställer att otillgänglighet kan utgöra diskriminering av personer med funktionsnedsättning.