#minkroppminassistans

I dag, den 4 juni, är det assistansens dag! Det vill vi uppmärksamma genom att prata om allas rätt att bestämma över sin egen kropp.

Nyligen kom Försäkringskassans nya vägledning, ett slags handbok för att bedöma rätten till personlig assistans. Enligt en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD), som Försäkringskassan baserat sin handbok på, kommer enbart de hygienbehov som innebär att ”hålla kroppen ren från smuts” nu räknas som grundläggande behov inom personlig assistans. Det innebär att behov som hjälp med att raka sig, klippa naglarna, sminka sig, smörja in sig, använda deodorant, hårinpackning eller balsam inte kommer att räknas som grundläggande behov. Vi får inte heller glömma att det redan finns en vägledning om att endast behovet att få hjälp med underkläder räknas som grundläggande. Vi tycker att detta är helt orimligt! Det betyder att de som idag har rätt till assistans bara kan få hjälp med att duscha med schampo och tvål samt ta på sig underkläderna innan resan till skolan eller jobbet. Att leva jämlikt med klasskamrater eller kollegor blir omöjligt.

Rätten till personlig hygien, att få välja hur man vill ha sitt hår, sina naglar, om man vill sminka sig eller raka sig, är en fråga om identitet och integritet. Det är något som många idag tar för givet och som de gör i princip utan att tänka på det. Som är så starkt rotat i vilka vi är och vill vara som människor och individer. Om dessa livsval tas ifrån oss, fråntas vi också rätten till en stor del av vår identitet, något som är otroligt viktigt för många av oss: unga personer som vill skapa en egen identitet, hitta en egen stil och testa olika saker tillsammans med vännerna.

Idag är FN:s barnkonvention svensk lag för att stärka och tydliggöra barnets rättigheter. Det innebär att alla barn ska kunna leva och växa upp jämlikt, med lika förutsättningar. Barnkonventionen säger att barnets bästa alltid ska säkras i första hand. Barn har rätt till sin identitet, privatliv och utveckling. Rätten till en egen identitet är utan tvekan ett grundläggande behov och en mänsklig rättighet. 

Förbundet Unga Rörelsehindrade har frågat socialminister Lena Hallengren (S) om det verkligen är rimligt att en myndighet, som Försäkringskassan eller kommunen, ska lägga sig i hur personer sköter sin hygien. Vi tycker att regeringen istället bör jobba för åtgärder som stärker individers rätt att göra egna livsval genom att till exempel skriva ett så kallat regleringsbrev till Försäkringskassan.

Hur man själv vill se ut ska vara ens eget val. Att få bestämma över sin egen kropp är en mänsklig rättighet!

Var med oss och uppmärksamma detta!

Skriv ett inlägg om vad du tycker är viktigt med din personliga assistans och tagga #minkroppminassistans på sociala medier