Mahatma Gandhi sa….

 

 

10313761_10152175147198823_8151355830323697162_n

 

Imorse medverkade jag i Gomorron Sveriges morgonsoffa för att prata om att det i den nya vallagen tas bort möjligheten att söka dispens för att använda otillgängliga lokaler som vallokaler eller röstningsbodar för förtidsröstande. Jag ville få fram att detta gäller en grundläggande demokratisk rättighet. Vi har ratificerat konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Artikel 5 om icke-diskriminering rimmar dåligt med möjligheten att söka dispens då detta får en diskriminerande effekt. Vid EU-valet 2009 rapporterades det om trånga entréer, för höga röstskärmar, avsaknad av parrkeringsplats för rörelsehindrade i anslutning till röstlokalen, osv. DHR säger också att möjligheten ska finnas att exempelvis få hjälp av valförättaren att plocka till sig valsedlar eller stoppa in valsedeln i kuvertet om man vill behålla sin rösthemligheten gentemot sin personliga assistent eller ledsagare. Det behövs också ett avskilt uttrymme där man kan komma undan folksamling och lyhördhet så att man kan ge exempelvis sin personliga assistent instruktioner om hur man vill rösta om man inte kan göra det själv rent praktiskt.

Risken om individen känner en otrygghet över att gå och rösta är att man kanske inte känner sig delaktig i samhällsutvecklingen. Jag tror inte så många vem om att det har gått att få dispens för att använda otillgängliga lokaler som röstningslokaler. Därför är denna diskussion viktig. Kommunerna och deras valnämnder ska redan ha väckt frågorna kring tillgänglighet då exempelvis enkelt avhjälpta hinder ska vara avhjälpta. Om kommunerna gjort sin läxa borde det inte vara något problem alls att hitta tillgängliga lokaler att rösta i. Tillgänglighetsperspektivet ska finnas med i alla frågor kommunerna arbetar med och om man har med sig tänket från början behövs inte dispenser, panikanfall eller sura motargument.

Vad sa då Herr Gandhi? Jo, han sa: ”Demokrati är en omöjlig sak tills makten delas av alla” . Det får vi inte glömma..