LSS är under attack

Som en reaktion på förslagen i regeringens LSS-utredning skrev förbundsordförande Björn Häll Kellerman och generalsekreterare Nora Eklöv den 22 februari i DN Åsikt.

”På grund av besparingskraven föreslår utredaren att man ska sätta en åldersgräns för insatsen personlig assistans. Enligt förslaget ska varken barn under tolv år eller äldre över 80 år få assistans, utan hänvisas till andra insatser som alla är knutna till hemmet.

Statsministern lovade vid riksdagens öppnande 2015 att regeringen ska stärka barns rättigheter genom att göra FN:s barnkonvention till lag. Barn ska ha rätt att vara barn. Men med den föreslagna insatsen ”omvårdnad och stöd för barn”, som är tänkt att ersätta personlig assistans för barn under tolv år, skulle bli verklighet innebär det att barn som lever med funktionsnedsättning i stället blir vårdobjekt och hamnar i husarrest.

Detta skulle försvåra för barn att kunna ha en aktiv fritid och umgås med kompisar utan föräldrar. Den föreslagna insatsen är ett hot mot barns sociala utveckling och därmed strider mot FN:s barnkonvention. Låt inte den, eller något annat förslag som begränsar barns frihet, bli verklighet.”

Läs hela debattartikeln på DN Åsikt.

Var med i kampen för LSS – gå med i Förbundet Unga Rörelsehindrade!