Jag tycker mig se hur rätten till egenmakt ställs åt sidan och till och med ifrågasätts

I dag skriver jag på bloggen fulldelaktighet.nu om en skrämmande trend jag tycker mig se:

Jag tycker mig se hur rätten till egenmakt ställs åt sidan och till och med ifrågasätts i sina grundvalar, det vill säga utöver det faktum att vi ännu inte har ett samhälle där det generella utgår från den mänskliga mångfalden och utöver det faktum att det individuella stödet monteras ned och urholkas. Jag tycker mig se hur det självklara faktum att vi är de som ska föra vår egen talan inte längre verkar vara lika självklart.

Läs hela blogginlägget Medborgare eller patient?