Inga undantag för studentbostäder

Boverket sa igår nej till att göra undantag från kraven på tillgänglighet för studentbostäder. Ungdomar med funktionsvariationer kan nu andas ut. 

Det råder akut studentbostadsbrist. Boverket fick därför ett uppdrag av den förra regeringen att utreda om det skulle vara möjligt att göra undantag från tekniska krav på tillgänglighet då det byggs studentbostäder med tidsbegränsat bygglov. Studentbostäder som är tänkta att finnas i 15 år.

Björn Häll Kellerman är vice ordförande i Unga Rörelsehindrade kommenterar beslutet.

– Det är glädjande att Boverket tagit sitt förnuft tillfånga och beslutat att alla ska ha rätt till studentbostäder på så lika villkor som det bara är möjligt. Att så enkla och billiga åtgärder som kontrastmarkeringar och dörröppnare skulle ha varit hinder för att bygga, hade framstått som pinsamt.

Ingen lösning

Det som i Boverket utredning skulle ryka var tillgänglighetskravet på åtgärder som automatiska dörröppnare, förstärkt belysning vid entréer, kontrastmarkering så att hen ser hur dörren kommer att gå och var trappan börjar och slutar. Saker som underlättar för rullstolsburna och andra funktionsvariationer. Enligt Boverkets beräkningar skulle ett undantag bara leda till besparingar på 0,34 procent av den totala byggkostnaden per lägenhet. För små besparingar, konstaterar helt enkelt Boverket för andra gången.

Björn Häll Kellerman tycker nu att det är dags för den nya regeringen att istället prata om fler tillgängliga studentbostäder.

– Nu hoppas vi ungdomar med funktionsvariationer på att en tillräckligt stor andel studentlägenheter utformas så att även vi kan utnyttja dem fullt ut. Det är också viktigt att nya ”lyor” blir möjliga att besöka.

Läs mer

Ska inte alla få bo?