Imorgon går motionstiden ut för proposition 2013/14:198

20140407_145358

 

Tisdagsaktionen anser att förslaget ”Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering” är för tunt då det innehåller för många undantag. Imorgon går motionstiden ut för partierna. Vi har tillskrivit alla ledamöter i arbetsmarknadsutskottet och gett våra synpunkter. Brevet tar upp många saker, bl.a. Tisdagsaktionens huvudkrav om att undantaget för företag under 10 anställda slopas samt att formuleringen, om att det ska krävas en varaktig relation mellan verksamhetsutövare och den enskilde, tas bort. Undantagen förekommer också genom otydliga formuleringar som ”offentlig tillställning eller allmän sammankomst med visst innehåll” eller ”andra omständigheter av betydelse”. Jag har därför kallat lagen ”livrem och hängslen”. Vi hoppas på en lag som kan motverka vardagsdiskriminering av personer med funktionsnedsättning och förstå värdet i att öppna dörrarna för en ny kundgrupp. Att bristande tillgänglighet klassas som diskriminering ÄR en viktig markering. Men då måste diskriminering också vara diskriminering och inte ursäktas beroende på en rad olika omständigheter som exempelvis på vilken bransch man är i eller hur många anställda man har.