HFD-dom kan leda till förändring

I veckan meddelade Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD, att de kommer att pröva en överklagad dom från Kammarrätten, något som SVT rapporterat om. Domen handlar om sondmatning och kan komma att förändra situationen för många barn som idag inte får rätt till assistans.

 

Fallet handlar om Eliana som är i behov av hjälp med sondmatning. Familjen har ansökt om personlig assistans via Försäkringskassan men i som många andra fall när det gäller sondmatning fick familjen avslag på sin ansökan. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten som gick emot Försäkringskassans beslut och gav familjen rätt. Men Försäkringskassan gav sig inte, utan överklagade domen till nästa instans, Kammarrätten. Kammarrätten gav, liksom Förvaltningsrätten, familjen rätt. Nu har alltså Försäkringskassan överklagat igen upp till den högsta instansen, HFD, som i sin tur sagt att man ska pröva fallet.

Om Eliana får rätt till assistans för sondmatning kan HFD:s dom komma att bli vägledande för många andra barn med samma behov, eftersom myndigheterna i sina beslut behöver följa vad som tidigare sagts i domstolen. Många barn har tidigare blivit nekade assistans på grund av tidigare domar, men nu kan alltså allting ändras.

Det handlar om vad som räknas till de så kallade grundläggande behoven enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Enligt tidigare domar räknas det bara som ett grundläggande behov om man behöver hjälp med att äta med munnen. Nu kan alltså hjälp med sondmatning komma att räknas som ett grundläggande behov.

Vi i Unga Rörelsehindrade tycker att det borde vara självklart att alla måltider räknas som grundläggande behov, oavsett om man äter med munnen eller med hjälp av slang. Utan mat kan vi inte leva, därför är det ett grundläggande behov, lika självklart som det borde räknas till grundläggande behov att kunna andas, något som heller inte beviljats assistans för.
– Det är oerhört välkommet att HFD tar upp ett viktigt fall som Elianas. Om även denna instans ger familjen rätt, kommer det att ge livet, tryggheten och friheten åter till ett stort antal familjer i liknande sitsar runt om i landet. Mycket återstår för en säkrad assistans men en positiv dom vore ett stort steg i rätt riktning.

 

Björn Häll Kellerman
Förbundsordförande