Garantera alla barns rättigheter!

Björn

Foto: Madeleine Martinsson

Barnkonventionen ska bli svensk lag. Men regeringen behöver garantera alla barns rättigheter. 

Sen 2013 har det funnits en utredning som ska titta på hur Sveriges lagar och andra föreskrifter stämmer överens med barnens rättigheter enligt FN-konventionen (barnkonventionen).

Nu berättar regeringen att barnkonventionen kommer bli svensk lag. Det är bra att barn och ungas rättigheter hamnar i fokus och att regeringen tar barns rättigheter på allvar. De förslag som Regnér nu får sitt bord kan komma att stärka barn med nedsatt rörelseförmåga att hävda sig, men det är inte tillräckligt.

Barnkonventionen är bara en av flera FN-konventioner (mänskliga rättigheter). Det är tyvärr så att i barnkonventionen står det väldigt lite om en rättighet som är avgörande för många barn och unga runt om i Sverige – personlig assistans. Om alla barns rättigheter ska garanteras behöver Åsa Regnér göra FN-konventionen för personer med funktionsnedsättning till svensk lag.

Personlig assistans är avgörande för barn och unga ska kunna plugga, skaffa ett jobb eller för den delen engagera sig politiskt. När den personliga assistansen hotas eller försvinner uppstår det ett demokratiskt problem. Barn och unga riskerar att bli en andra klassens medborgare.

Åsa Regnér upprepar i flera debattartiklar att kostnaderna för den personliga assistansen ska ned, till varje pris, men rättigheter ska garanteras. Om Åsa Regnér menar allvar ska hon kolla på hur Sverige ska göra FN-konventionen till svensk lag.

Björn Häll Kellerman

Ordförande, Förbundet Unga Rörelsehindrade