Förbundsmötet 2013

Den 12 oktober var det återigen dags för vårt Förbundsmöte. Ombud från hela landet hade anlänt, andra förtroendevalda, intresserade medlemmar och inbjudna gäster från samarbetsorganisationer samlades i Kista, Stockholm, för att diskutera Unga Rörelsehindrades framtid.

Förbundsmöte 2013 överblick

Anders Wallner (MP) öppningstalade på ett mycket inspirerande och konkret vis. Att höra en person som honom använda sig av begrepp som Funkofobi väckte många glada reaktioner bland ombuden. Han sa bland annat: ”Jag vill ha ett samhälle där alla har lika rättigheter. Det spelar ingen roll om dörren är lika bred för alla om den inte är tillräckligt bred för alla”

Viktiga frågor diskuterades

DHRs Förbundsordförande Maria Johansson var mötesordförande och Ingela Larsson från vårt Förbundskansli mötessekreterare. Eftersom detta är vårt högst beslutande organ diskuterades alla viktiga frågor, konkreta som strategiska, och beslut fattades kring vilka vägval vi ska ta i framtiden. Exempelvis beslutade mötet om:

• Ett nytt Målprogram
• Uppdaterade stadgar
• En Arvoderingsordning
• Förhållningssätt gentemot Sverigedemokraterna

Ny styrelse valdes

Ett av de viktigaste uppgifterna som Förbundsmötet har är att välja Förbundsstyrelse som ska leda organisationen under de kommande 2 åren. Särskilt spännande blev det också då vi även skulle välja en ny Förbundsordförande!

Nyvalda Förbundstyrelsen på Förbundsmötet 2013

Tea Sköld – Kassör, Mikael Berghman – Förbundsordförande, Björn Häll-Kellerman – Vice Förbundsordförande och Daniel Pollak, ledamot.

Styrelsens sammansättning 2013 – 2015:

Mikael Berghman, Förbundsordförande (Nyval)
Björn Häll Kellerman, Vice Förbundsordförande (Nyval)
Tea Sköld, Kassör (Nyval)
Daniel Pollak, Ledamot (Omval)
Malin Lundström, Ledamot (Nyval)
Johnie Hjelm, Ledamot (Nyval)
Johanna Andersson, Ledamot (Nyval)

Vi går två spännande år till mötes med den nya Förbundsstyrelsen. Under de kommande veckorna kommer det individuella presentationer av ledamöterna.

Läs mer om styrelsen och kontakta dem»

Stipendier utdelade

Stipendiaterna Astrid och Tobias, Förbundsmöte 2013

Under Förbundsmötet delades även två stipendier ut. I år gick Bidragsstiftelsens Eldsjälsstipendium till Astrid Steen, regionsordförande i Unga Rörelsehindrade Göteborg. DHRs stipendium delades ut till Tobias Holmgren, avgående förbundsordförande för Unga Rörelsehindrade.
Mer info om Stipendiaterna, DHR»

Ett stort tack

Slutligen vill vi tacka de avgående ledamöterna Tobias Holmberg (förbundsordförande), Clara Geite, Tanja Litvinova och Björn Jönsson för deras enorma insats under deras tid i Förbundsstyrelsen! Vi är mycket tacksamma för det arbete och engagemang ni gett organisationen och önskar er all lycka i framtiden.

Vi vill även rikta ett stort tack till de inbjudna gästerna som närvarade och delade denna viktiga dag med oss!

 

Intervju med Mikael Berghman, ny förbundsordförande, i SHT»
Vår region i Göteborg om Förbundsmötet»