Diskrimineringslagen ska skärpas

Diskrimineringslagen skärps!

Foto: Madeleine Martinsson

Undantaget i diskrimineringslagen mot bristande tillgänglighet som säger att företag med färre än tio anställda inte omfattas ska nu tas bort. Diskrimineringslagen ska skärpas. Det säger demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) till Sveriges Radio.

För cirka ett år sen fick Sverige ett tillägg i diskrimineringslagen som innebär att otillgänglighet är diskriminering. Men lagen är tandlös; 90 procent av alla restauranger och butiker undantas helt från lagen eftersom den endast gäller för de företag som har tio eller fler anställda.

Nu ska undantaget tas bort och lagen skärpas, något som Unga Rörelsehindrade och Unga Reumatiker tidigare drivit en kampanj om.

– Det känns fantastiskt! Nu gäller det bara att ord blir till verklighet och att anpassningar sker så snabbt lagförändringen träder i kraft, säger Björn Häll-Kellerman.

Enligt demokratiminister Alice Bah Kuhnke har man nu ett färdigt förslag på lagförändring som ska skickas ut på remiss. Förhoppningen är att ändringen träder i kraft 1 juli nästa år.

Du har gjort skillnad! Vi vill tacka för att du har engagerat dig genom att skicka mejl till demokratiministern, via vår och Unga Reumatikers kampanj. Nu gäller det att hålla bollen i rullning och se till att detta blir verklighet. Det är hög tid att samhället blir tillgängligt för alla, att kunna ta del av samhället är en mänsklig rättighet!

Vill du vara med i kampen med att sänka trösklar, gå med i Unga Rörelsehindrade.

Björn Häll-Kellerman

Förbundsordförande, Förbundet Unga Rörelsehindrade