Bli medlem i Unga Rörelsehindrade

Bli medlem i Unga Rörelsehindrade. Vi är Sveriges viktigaste förbund för barn och unga med nedsatt rörelseförmåga. Vi sänker trösklar!

Unga med nedsatt rörelseförmåga ses ses inte idag som medborgare utan behandlas som patienter. Vårt förbund arbetar för att bryta den bilden. Vårt mål är ett samhälle där alla barn och unga ses som medborgare och har samma rättigheter och lika möjligheter att förverkliga sina liv.

Bli medlem här

Vem som helst mellan 0 – 32 år kan vara med i Unga Rörelsehindrade. Första året är kostnadsfritt. Efter det betalar du varje år en symbolisk summa på 60 kr. Här nedanför väljer du den region du vill tillhöra. Vi ger inte ut dina uppgifter till någon.

Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben

Gå med här!

Unga Rörelsehindrade Skåne

Gå med här!

Unga Rörelsehindrade Stockholm

Gå med här!

Unga Rörelsehindrade Västerbotten

Gå med här!