Här kan du läsa om våra pågående och planerade aktioner och demonstrationer.

 

Aktionen: Gör Funktionsrättskonventionen till lag!

Vi tycker att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktions­nedsättning (CRPD) ska bli lag i Sverige. Först då kommer våra rättigheter bli tagna på allvar av politiker och tjänstemän på myndigheter och både lokalt och nationellt. Om konventionen blir lag kan vi använda oss av den i domstolarna för att driva ärenden om rätt till samhällsstöd som exempelvis LSS och personlig assistans. Sverige backar när det kommer till att garantera rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det tycker vi är fel.

Därför samlas vi utanför Sveriges Riksdag varje torsdag kl. 12:00 – 13:00.

Vi, Förbundet Unga Rörelsehindrade, tillsammans med Stiftarna av Independent Living (STIL) är initiativtagare av aktionen och genomför den sedan augusti 2020. Aktionen är tyst och fredlig, vi delar ut flyers till förbipasserande och pratar med politiker och allmänheten.

Sverige skrev under funktionsrättskonventionen 2008. Här är de främsta skälen till varför vi tycker att den ska bli svensk lag:

  • Det är inte tillåtet att försämra våra rättigheter. Om konventionen blir lag måste myndigheter och domstolar följa den i större utsträckning än vad de gör idag. Sverige får inte backa på redan givna rättigheter.
  • Regeringen kan inte välja att göra en konvention till lag och strunta i en annan. 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige, sedan dess tas barns rättigheter på mycket större allvar än tidigare.
  • I Norge ska funktionsrättskonventionen bli lag, enligt ett regeringsbeslut. Sverige behöver göra samma sak för att inte halka efter.

Kom och delta med oss!

För mer information, kontakta nora@ungarorelsehindrade.se