47 procent av grundskolorna brister i att ge eleverna behövligt stöd

Idag börjar tusentals elever skolan för första gången. Samtidigt minskar antalet specialpedagoger och antalet personer med funktionsnedsättning som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen ökar.

Det är hela 47 procent av grundskolorna som Skolinspektionen granskat som brister i att ge särskilt stöd i den omfattning och på det sätt som elever med funktionsnedsättning behöver och har rätt till, det visar en rapport från Myndigheten för Delaktighet (Hur är Läget 2014?).

–      Det är oroande, säger Mikael Berghman, ordförande för Unga Rörelsehindrade. Det finns en klar och tydlig koppling mellan misslyckanden i grundskolan och gymnasiet och utestängning från arbetsmarknaden.

Situationen på arbetsmarknaden är också fortsatt kritisk för många med funktionsnedsättning, enligt Myndigheten för Delaktighet. De insatser som gjorts har inte räckt till. Skillnaden mellan grupperna har visserligen minskat något jämfört med 2008 men det är fortfarande mycket som återstår att göra.

Enligt Myndigheten för Delaktighet är sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning idag bara 55 procent. Det kan jämföras med 79 procent för övrig befolkning.

28 procent av alla som är inskrivna på Arbetsförmedlingen en funktionsnedsättning. Det är en ökning från förra året.

Samtidigt har andelen specialpedagoger i skolan minskat stadigt sen 2004.

–      En av de starkaste orsakerna till situationen på arbetsmarknaden är skolan. Utbildning är den särklass viktigaste förutsättningen för att komma in på arbetsmarknaden, säger Mikael Berghman, ordförande för Unga Rörelsehindrade. Andelen specialpedagoger sjunker och det är bara en av fyra kommuner som har mätbara mål för att öka tillgängligheten och delaktigheten i skolan.