Det var några elever vid ”vanföreanstalten” i Göteborg som 1923 bildade Kamratföreningen De Vanföras Väl, det som idag heter DHR. Där och då kan du säga att Unga Rörelsehindrades berättelse började.

I början bestod föreningen till mesta del av ungdomar, men allt eftersom medelåldern steg så växte behovet av att ha ett självständigt ungdomsförbund.

1987 bildades därför DHR UNG. Det antogs egna stadgar, målprogram och ekonomi. Anledningen till att man startade ett ungdomsförbund var att man ville ge barn och unga möjlighet att påverka sina egna liv, och inte bara låta vuxna föra ens talan.

Vid 1998 ville DHR UNG förnya sig och bytte därför namn och profil till Förbundet Unga Rörelsehindrade.

Idag har Unga Rörelsehindrade en rikstäckande lägerverksamhet och agerar som experter i både media och till politiker i frågor som rör barn och unga med nedsatt rörelseförmåga.

Målsättning har alltid varit att barn och unga ska få samma rättigheter och lika möjligheter som alla andra barn och unga i Sverige. Så är det inte idag.

Ordföranden sedan DHR Ung blev Förbundet Unga Rörelsehindrade

 • Jonas Franksson (1998–2003)
 • Veronica Svensk (2003–2005)
 • Sahar Mosleh (2005–2007)
 • Adryan Linden/Emelie Felderman (2007–2009)
 • Daniel Pollak/Helena Svensson (2009–2011)
 • Tobias Holmberg (2011–2013)
 • Mikael Berghman (2013–2015)
 • Björn Häll Kellerman (2015–2019)
 • Hanna Öfors (2019–2020)
 • Björn Häll Kellerman (tf. 2020–2021)
 • Oscar Sjökvist (2021–)