Natalie Ahlgren

Digital opinionsbildare
Ansvarig för förbundets löpande kommunikation, sociala medier, kampanjmaterial och -strategier

Mejl: natalie@ungarorelsehindrade.se

Personlig assistans är en mänsklig rättighet. Assistansen garanterar att barn och unga med nedsatt rörelseförmåga kan plugga, jobba och för den delen engagera sig politiskt.

Nora Eklöv

Generalsekreterare
Ansvarig för förbundskansliets verksamhet, kommunikation och personal

Telefon: 08-685 80 85, 076 109 71 71
Mejl: nora@ungarorelsehindrade.se

Björn Häll Kellerman

Förbundsordförande
Ansvarig för politiska frågor, mediekontakter och samarbeten med andra organisationer
Ledamot i regeringens funktionshinderdelegation genom Nätverket Unga för tillgänglighet
Adjungerad ledamot i DHR:s förbundsstyrelse

Telefon: 08-685 80 82, 073 777 91 82
Mejl: bjorn.hk@ungarorelsehindrade.se

Bild för Lena Carlstedt

Lena Carlstedt

Ekonomiassistent
Ansvarig för frågor som rör fonder och betalningar

Telefon: 08-685 80 81
Mejl: lena@ungarorelsehindrade.se