Nora Eklöv

Generalsekreterare
Ansvarig för förbundskansliets verksamhet, medlemshantering, kommunikation och personal.

08-685 80 85
076 109 71 71
nora@ungarorelsehindrade.se

Lena Carlstedt

Ekonomiassistent
Ansvarig för frågor som rör fonder och betalningar

08-685 80 81
lena@ungarorelsehindrade.se