Alla ska ha tillgång till utbildning, oavsett funktionsförmåga. Skolan ska hålla god kvalitet och alla barn och elever ska få det stöd de behöver. Men hur ligger Sverige till?

Du kan ta del av skolans utmaningar i ”hur är läget?” och i ”Fokus 12”. Dessa har Myndigheten för delaktighet och Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällesfrågor tagigt fram. De ger en bild i siffror och fakta om hur skolsituationen ser ut för elever med funktionsskillnader.