Avslag och beviljanden

Allt fler får avslag får Försäkringskassan, det visar Assistanskolls rapport av Försäkrings kassan egna siffror. Enligt ISF har antalet som får personlig assistans minskat genom åren. Antalet nybeviljanden låg 2013 på 43 %, jämfört med 66 % 2004. Antalet indragningar har ökat från 2008 och framåt. Mellan 2008 – 2010 var antalet i genomsnitt 70 %. De ändrade tolkningarna av grundläggande behov och det höga antalet indragningar i Sverige är något som FN har uttryckt oro för.

Personer med privata anordnare respektive brukarkooperativ beviljas i genomsnitt tre till sju assistanstimmar mer i veckan än personer med kommunala anordnare.

Kostnader vs vinster

Den personliga assistansen är den billigaste välfärdsservicen i Sverige. Det kan du läsa i SKLs rapport  ”Kostnad per brukare”. Under 2015 är assistansersättningen 284 kronor i timmen, inklusive löner, arbetsgivaravgifter, semesterersättning, övertidsersättning, utbildning, resor och andra omkostnader.

Dessutom är personlig assistans till en stor del självfinansierad. Cirka 85 procent av assistansersättningen går till lönekostnader för de personliga assistenterna, ungefär hälften av det går direkt tillbaka till samhället i form av sociala avgifter och skatter, det visar siffror från KFO. 

Det är snart 100 000 som jobbar inom personlig assistans. Indirekt är den personliga assistansen en av Sverige största arbetsgivare (större än Sveriges fyra största företag). Dessa personer bidrar också till samhällsekonomin genom den skatt och moms de betalar tillbaka till staten. En stor del av de personliga assistenterna är dessutom mellan 18-25 år och som annars skulle spä på den redan höga arbetslösheten bland ungdomar