Personlig assistans är en förutsättning för självbestämmande. Utan personlig assistans kan många unga med funktionsskillnader inte plugga, skaffa ett jobb eller ha en aktiv fritid. Tyvärr ser vi att den personlig assistansen idag ifrågasätts och allt fler bli av med sin assistans.

Personlig assistans bygger på att den som behöver assistans själv bestämmer vad som ska göras, när det ska göras, hur och av vem. Assistansen är inte bunden till en viss plats eller tid, utan följer med till jobbet, skolan eller föreningslivet. Lagen om Stöd och Service är därför en av Sveriges viktigaste frihetsreformer.

Kontakta vårt nätverk för personlig assistans om du skulle vilja ha hjälp eller tips av oss.

Kort om

  • Enligt ISF har antalet som får personlig assistans minskat genom åren. Antalet nybeviljanden låg 2013 på 43 %, jämfört med 66 % 2004.
  • Antalet indragningar har ökat från 2008 och framåt. Mellan 2008 – 2010 var antalet i genomsnitt 70 %. De ändrade tolkningarna av grundläggande behov och det höga antalet indragningar i Sverige är något som FN har uttryckt oro för.
  • Personer med privata anordnare respektive brukarkooperativ beviljas i genomsnitt tre till sju assistanstimmar mer i veckan än personer med kommunala anordnare.