Personlig assistans är en förutsättning för självbestämmande. Utan personlig assistans kan många unga med funktionsskillnader inte plugga, flytta hemifrån, skaffa ett jobb eller ha en aktiv fritid. Tyvärr ser vi att den personlig assistansen idag ifrågasätts och allt fler bli av med sin assistans.

Personlig assistans bygger på att den som behöver assistans själv bestämmer vad som ska göras, när det ska göras, hur och av vem. Assistansen är inte bunden till en viss plats eller tid, utan följer med till jobbet, skolan eller föreningslivet. Lagen om Stöd och Service är därför en av Sveriges viktigaste frihetsreformer.

Vill du ha stöd, tips eller har frågor om assistans, kontakta oss på kansliet@ungarorelsehindrade.se.

Kort om

  • Enligt statistik från Försäkringskassan har antalet som får personlig assistans minskat genom åren. Antalet nybeviljanden låg 2016 på 20,1 %, jämfört med 68 % 2004. År 2016 fick alltså ca 80 % av de som ansökte om assistans avslag.
  • Antalet indragningar har ökat från 2008 och framåt. Mellan 2015 och 2018 har ca 1400 personer förlorat sin statliga assistans. De ändrade tolkningarna av grundläggande behov och det höga antalet indragningar i Sverige är något som FN har uttryckt oro för.