Ministern fortsätter att försvara regleringsbrevet

Björn

Foto: Madeleine Martinsson

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér står fast vid formuleringen om att ”bryta antalet assistanstimmar”. I ett brev till Försäkringskassan säger ministern att åtgärden är ”en del av att få kontroll över en utgift som de flesta tycker att man behöver få kontroll över”. Regeringens resonemang och åtgärder är mycket oroande.

Unga Rörelsehindrade är tillsammans med Vänsterpartiets riksdagsledamot Maj Karlsson mycket kritiska. Vi menar, som flera andra, att en förändring som uppmaningen i regleringsbrevet skulle leda till egentligen inte kan  drivas igenom utan att lagen skrivs om på området. Enligt Maj Karlsson ställer sig V emot såväl förändringen i sin nuvarande form (regleringsbrevet), som ett eventuellt förslag om en lagändring. Det tycker jag är mycket bra gjort av Vänsterpartiet.

Åsa Regnér och regeringen verkar dock inte ta till sig av kritiken utan fortsätter att försvara arbetet för att begränsa de ökade kostnaderna inom assistansen.

Naturligtvis kan det  vara bra att se över varför kostnaderna har ökat, men regleringsbrevets formulering öppnar för något helt annat. Den antyder att man misstänker ett utbrett fusk, trots Försäkringskassans egna rapporter som visar att av 1 469 polisanmälningar om bidragsbrott så hamnar assistansersättningen på en sjunde plats (101 anmälningar). Listan toppas av fusk när det gäller sjukförsäkringen.

När det gäller kostnadsökningar för sjukförsäkringen ska man ”se över rutiner”, när det gäller den personliga assistansen ska man fokusera på ”det utbredda fusket”. Regeringen vill alltså inte tro att merparten av de ökade kostnaderna med största trolighet beror på att det är fler som har assistans idag än förr. Man har bestämt sig för att det beror på fusk.

Att regeringen bedriver denna orimligt hårda kostnadsjakt, slår hårt mot många av våra medlemmar och riskerar att göra det mot ännu fler. Om regleringsbrevets intentioner följs av Försäkringskassan i kommande utredningar och omprövningar kommer vi att bjuda motstånd och organisera oss och hoppas på att fler partier ställer sig på vår sida.

Björn Häll-Kellerman

Förbundsordförande, Unga Rörelsehindrade