Kostnadsjakten är i gång

Regleringsbrevet för 2016 och för den personliga assistansen kom med en ny mening som hotar rättssäkerheten kring beslut om personers rätt till assistans. En uppmaning till Försäkringskassan att ”bryta antalet timmar i assistansersättningen” menar i sin tur på hårdare kontroller för de som söker personlig assistans enligt LSS och en jakt på att minska timmar för de assistansberättigade.

Det nya regleringsbrevet ger en skev och felaktig bild av assistansersättningen. Regeringen och Försäkringskassan verkar tro att fusk är orsaken till att antalet timmar inom assistansersättningen har ökat men så är inte fallet. Insikt om att det finns människor av kött och blod också bakom de ökande assistanskostnaderna saknades helt. Likaså vad ett beslut om färre assistanstimmar eller helt utebliven assistans innebär för enskilda individer. Faktum är F-kassans egna rapporter avseende 2013 visar att av 1 469 polisanmälningar om bidragsbrott så hamnar assistansersättningen på en sjunde med 101 anmälningar. Listan toppas av bidragsfusk angående sjukförsäkringen.

Ändå insisterar regeringen att fokusera på ”fusk” när det gäller assistansersättning. När det gäller kostnadsökningar för sjukförsäkringen ska man se över rutiner.

Istället för att eliminera fusk kommer en jakt på att minska antalet timmar att göra det ännu svårare för personer som är i behov av assistans att kunna leva ett liv med samma möjligheter, flexibilitet och självständighet som andra. Jag tycker detta är för dåligt av regeringen. Det är ovärdigt.

Nora Eklöv

Talesperson Personlig Assistans.