Björn Häll Kellerman

Förbundsordförande
Talesperson för övergripande frågor, mediekontakter och samarbeten med andra organisationer

Ledamot i Nätverket Unga för tillgänglighet
Adjungerad ledamot i DHR:s förbundsstyrelse

08-685 80 82
073 777 91 82
bjorn.hk@ungarorelsehindrade.se

Hanna Hägglund Öfors

Vice förbundsordförande
Talesperson för hälso- och sexualitetsfrågor samt utbildningsfrågor

hanna@ungarorelsehindrade.se

Emil Hellkvist

Talesperson för kultur- och fritidsfrågor

emil@ungarorelsehindrade.se

Malin Lundström

Talesperson för hjälpmedelsfrågor

malin@ungarorelsehindrade.se

Anton Boström

Talesperson för arbetsmarknadsfrågor

Ledamot i DHR:s arbetsmarknadsnätverk

anton@ungarorelsehindrade.se