Bakre raden: Onni Karlsson, ledamot, Anton Boström, ledamot och Björn Häll Kellerman, tillförordnad förbundsordförande Främre raden: Oscar Sjökvist, vice förbundsordförande, Hanna Öfors, ledamot och Ebba Johansson, kassör Saknas: Emil Hellkvist, ledamot och Malin Lundström, suppleant Foto: Daniel Ivarsson

Från vänster: Björn Häll Kellerman, tf. förbundsordf., Oscar Sjökvist, vice förbundsordf., Hanna Öfors, Onni Karlsson och Anton Boström, ledamöter och Ebba Johansson, kassör Foto: Daniel Ivarsson

Kom i kontakt med Förbundsstyrelsen