Björn Häll Kellerman lämnar Socialdemokraterna

Foto: Linnea Bengtsson

Björn Häll-Kellerman lämnar Socialdemokraterna och jobbet i Stockholms stadshus i protest mot regeringens politik kring LSS. Något som väckt starka reaktioner. 

– Under den senaste tiden har Socialdemokraterna som regeringsparti fört en politik på området personlig assistans och LSS, som jag inte på något sätt kan ställa mig bakom, skriver Björn Häll-Kellerman på sin facebooksida.

Björn har även valt att lämna sitt jobb som biträdande borgarrådssekreterare vid Stockholms stadshus, vilket han beskriver som ”ett nervöst, ganska stort steg”. Om beslutet att överge både jobbet och partiet skriver Björn vidare:

– Jag har även tidigare inte alltid känt mig helt hemma i Socialdemokraterna av olika sakpolitiska skäl, men har ändå valt att stanna kvar, då jag alltjämt delar partiets grundläggande värderingar, baserade på demokratisk socialism. Men i och med den politik som nu drivs av ansvarig minister, statsrådet Åsa Regnér (S), kan jag inte längre se mig själv – eller mitt förbunds medlemmar – i ögonen och stolt säga att jag är medlem i det parti som ministern företräder. Det går inte, när samma parti inte längre tycks vilja stå upp för alla människors rätt att bestämma över och leva sina liv, på det sätt de vill, på sina egna villkor.

Beslutet har väckt stor uppmärksamhet och många har kommenterat det på Björn Häll-Kellermans facebooksida.

Vill du också ta ställning mot regeringens politik?

Gå med i Unga Rörelsehindrade i dag (gratis)