Antalet assistanstimmar minskar

Antalet assistanstimmar minskar, det visar statistik från Assistanskoll.se.

Det genomsnittliga antalet assistanstimmar per person och vecka ökar inte längre. Efter att ha stigit till en topp på 127 timmar i december 2015 ligger antalet på 126 timmar i mars 2016. Antalet assistanstimmar har nu legat på ungefär samma nivå sedan augusti 2015.

Unga Rörelsehindrades ordförande, Björn Häll Kellerman, är orolig över utvecklingen.

Assistans gör att barn och unga kan plugga, skaffa ett jobb och för den delen engagera sig politiskt. Att antalet timmar ökade förut såg jag som något positivt, barn kunde göra mer med sina liv.

Sen assistansen infördes 1994 har antalet timmar ökat stadigt. Ett argument som Åsa Regnér använt för besparingar och inskränkningar på den personliga assistansen. Regeringen uppmanade till exempel nyligen Försäkringskassan att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar”

Vi kan väl konstatera att den nuvarande politiken att bryta antalet assistanstimmar funkar, fortsätter Björn. En budgetpost riskerar att skapa ett demokratiskt problem nu när barn och ungas assistans kan komma att dras in.

Vad vi gör nu

Personlig assistans gör att barn och unga idag kan plugga, flytta hemifrån, skaffa ett jobb och för den delen engagera sig politiskt. Unga Rörelsehindrade anser därför att nuvarande politik (bryta antalet assistanstimmar) håller på att skapa ett demokratiskt problem. Detta gör vi just nu för att garantera barn och ungas rättigheter.

– Vi skriver en motion om att garantera LSS intentioner, som ska lämnas in under den allmänna motionstiden i år.

– Vi kommer i höst ha en kampanj för att uppmärksamma personlig assistans och vad som håller på att hända.

– Vi kommer hålla löpande kontakt med Socialdepartementet och Åsa Regnér.

– Vi kommer vara med och påverka LSS-utredningen.