Vi dansar för ett tillgängligt samhälle!

Marschen för tillgänglighet på Mynttorget (foto Melker Larsson)

PRESSMEDDELANDE

Sedan sommaren 2011 verkar projektet En stärkt röst för ett tillgängligt samhälle. Genom att samla åtta av de största ungdomsförbunden för personer med funktionsnedsättning stärker vi våra röster i samhället. I år finns vi på Almedalen för att lyfta frågor om tillgänglighet och sätta dem på den politiska agendan.

Tisdagen den 2/7 kl 17.00-18.00 anordnar vi en dansaktion för ett tillgängligt samhälle. Under aktionen kommer vi att bjuda in allmänheten till en så kallad Harlem Shake. Aktionen kommer att teckenspråkstolkas.

Projektet består av Unga Reumatiker, Unga Hörselskadade, Riksförbundet Ungdom för Social Hälsa, Unga Allergiker, Unga Rörelsehindrade, Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Unga Synskadade och Svenska Celiakiungdomsförbundet.

För mer information var vänlig kontakta projektledare Liinu Diaz Rämö, 070-315 55 61 eller styrgruppsledamot Christoffer Wahlquist (Unga Reumatiker), 076-633 96 55.

En stärkt röst
Förbundet Unga Rörelsehindrade