Vår nya grymma samarbetsorganisation

Under Almedalen avslutades projektet En Stärkt Röst och istället bildades Delaktighet för Unga (DU!). DU! är projektet som ska ta samarbetet från En Stärkt Röst vidare till nya nivåer. Vi i Unga Rörelsehindrade är hur peppade som helst!

Syftet med DU! är att skapa nya vägar för samarbete, utbilda organisationerna på nationell och regional nivå och vara en stark aktör inom funktionshinderspolitiken. Tillsammans ska vi i DU! stärka varandra och tillgänglighetsrörelsen.

Andra som är medlemmar i DU! är; Unga Synskadade, Unga Hörselskadade, Unga Reumatiker, Svenska Celiakiungdomsförbundet och Sveriges Dövas Ungdomsförbund.

Inom kort kommer det finnas en grym ny hemsida på delaktighetförunga.se där du kan läsa mer om samarbetet. Men än så länge kan du läsa mer om projektet på En Stärkt Röst-hemsida.

 

Delaktighet för Unga

Delaktighet för Unga (DU!)