Någonting har förändrats i Sverige. En av Sveriges senaste frihetsreformer ses inte längre som en rättighet. Den ses som en förmån.

Under de senaste åren har antalet personer som förlorar sin personliga assistans ökat dramatiskt. Det beror på att en dom som kom 2009 ändrade synen på vad som ska ses som grundläggande behov.  Ansvariga politiker hävdar att de inte har avsett någon förändring och Försäkringskassan följer den praxis som finns.

  • Lagen måste förtydligas eller återgå till de bedömningskriterier som gällde innan domen 2009.
  • Prövningen ska individualiseras.
    De frågor som ska tas upp i ADL-bedömningen (Allmän daglig livsföring) ska vara kopplade till den sökandes sjukdomshistoria och inte något annat.
  • Gör FN-konventionen om personer med funktionsnedsättning, CRPD, till svensk lag.