Hjälpmedel efter behov är en grundläggande rättighet. Den ska du få på lika villkor över hela landet utan merkostnader.

Sverige behöver en starkare lagstiftning som gör att personer med nedsatt rörelseförmåga får de hjälpmedel de behöver för att skoltid, arbetsliv, fritid och nära relationer ska fungera.

Det är samhället som ska ha det övergripande ansvaret för att detta. Det uppdraget måste skötas med utgångspunkt från individens behov. Att få sitt behövda hjälpmedel måste gälla oavsett i vilken del av landet man bor.

  • Det ska finnas kunskapscentrum för barns hjälpmedel.
    Hjälpmedel för barn kräver särskild kompetens både om barns utveckling och om hur hjälpmedel. Därför behövs det nationella och regionala kunskapscentrum för barns hjälpmedel.
  • Alla bör ha tillgång till hjälpmedel för en aktiv fritid.
    Fritidsanläggningar som idrottshallar och friluftsanläggningar ska både vara tillgängliga och erbjuda delaktighet. Det betyder att på plats ska finnas anpassad utrustning för att hyra eller låna.
  • Behov av hjälpmedel ska styra – inte var du bor.
    Det finns stora skillnader över landet. Hjälpmedel måste alltid utgå från den enskildes behov och inte begränsas av var barn eller unga bor.