Uttalande: Regeringen ändrar LSS-utredningens direktiv

Uttalande med anledning av LSS-utredningens nya direktiv den 30 april 2018

Idag kom det så efterlängtade beskedet att regeringen ger LSS-utredaren Gunilla Malmborg mer tid och nya direktiv för sitt arbete: kravet på att utredningen måste hitta lämpliga besparingsåtgärder försvinner och utredningen får till den 15 december på sig att ta fram sina slutsatser, istället för som dittills, den 1 oktober.

Det är mycket positivt att Hallengren äntligen lyssnar på det Förbundet Unga Rörelsehindrade och resten av funktionshinderrörelsen har påpekat länge, att direktiven måste ändras och sparkravet måste bort, men vi har fortfarande en bit kvar och kan inte slappna av än. Vårt arbete framåt kommer att handla om att följa utredningen noga. Vi behöver bland annat lyfta debatten om statligt kontra kommunalt huvudmannaskap och fortsätta att påminna om att rätten till insatser enligt LSS är en fråga om mänskliga rättigheter som inte ska ha någon prislapp.